Modern Stadstrafik nr 5/2011

Ur innehållet:

Nya Flexity 2 presenterad! I konstgjord rök, men i äkta regn och snålblåst, till ackompanjemang av en damorkester, premiärvisades i september Flexity 2. Vagntypen visar många intressanta nykonstruktioner. Läs mer om Flexity 2. MS 5-2011 sid 5-6

A35 tar form. I Brommadepån i Stockholm finns sedan tidig höst en fullskalemodell av den kommande vagntypen A35 för Stockholm. Arbetet med stockholmsanpassningen av den nya vagntypen pågår. Läs mer om A35. MS 5-2011 sid 10-12

Ny spårväg i blandtrafik: Tram Bern West. Hur fungerar det? Den 12 december 2010 invigdes Tram Bern West, TBW, två nya spårvägslinjer som till stor del löper i blandtrafik, således så att spårvagnar och bilar delar samma färdväg. Tack vare sinnrik spårlayout och sträng trafiksignalering har spårvagnarna alltid företräde och får därigenom förhållandevis god medelhastighet. Läs mer om Tram Bern West. MS 5-2011 sid 18-20

Ensam duospråvagn öster om Paris. Ytterligare en duospårvagnsförbindelse i Frankrike har nyligen formellt invigts, öster om Paris. Endast en vagn används, samma modell som rullar på linje T4 i Parisområdet. Nu finns i Frankrike duospårvagnstrafik i Mulhouse och Nantes, förutom i Paris, och snart även i Lyon. Franska statsjärnvägarna, SNCF, har ett drygt 35-tal duospårvagnar i beställning, 200 inklusive optioner. Läs mer om detta. MS 5-2011 24-25