Modern Stadstrafik nr 4-2011

Ur innehållet:

Ny trend: Spårvägar nu också i mellanstora städer! Två franska städer invigde nyligen helt nya spårvägar, som i båda fallen kombinerats med omfattande stadsmiljöupprustning. Läs mer om Angers och Reims. MS 4-2011 s 5-8

Jakten på spårfaktorn.  I en aktuell förstude från VTI granskas förekomsten av den sk.k spårfaktorn, den eller de egenskaper som får spårvägstrafik att attrahera fler passagerare än busstrafik i jämförbar relation. MS 4-2011 s 25-26

Tänk tunnelbana –kör spårvagn. Spårväg kan om den utformas rätt och trafiken bedrivs effektivt klara att transportera mycket stora passagerarmängder. MS besöker Istanbul. MS 4-2011 s 30+32

Tuff biljettkontroll i Rom. Bussen stannar mitt i gatan, framdörren öppnas, ingen kan kliva av. ”Får vi se biljetterna, tack”. MS 4-2011 s 34