Modern Stadstrafik nr 3-2011

Ur innehållet:

Spårvägsinvigning i Reims! Ytterligare en fransk stad av mellanstorlek, Reims, har nu en modern spårväg i trafik. Stor folkfest kännetecknade invigningshelgen den 16 och 17 april 2011. Varvid jättespindeln Kumo imponerade…! Läs ett smakprov: MS 3-2011 s 5-7

Buss eller spårvagn? Ännu en rapport som jämför kollektivtrafik utförd med spårvagnar och med bussar har presenterats.
Denna gång propageras för BRT. Rapporten är en partsinlaga, beställd av tunga företrädare för motorfordonsbranschen, vilket förklarar den konstruerade motsättningen mellan trafikslagen, till förfång för kollektivtrafiken i stort. Läs ett smakprov: MS 3-2011 s 10-13

Mot Ringdansen! I Norrköping byggs spårvägen vidare mot Ringdansen. Arbetet ligger i fas med tidplanen. Intill Ringdansens centrumhackas bokstavligen trafiksepareringen i småsmulor, detta tidigare trafikplanerarideal. Nu skapas istället  en gatumiljö på gångtrafikens villkor, med nya spårvägen som ett viktigt inslag i stadsbilden. Läs ett smakprov: MS 3-2011 s 20-21

Varför inte trådbuss? Trådbussarna i Landskrona fick internationell uppmärksamhet i maj, med studiebesök, seminarier för fackfolk och för allmänhet, samt uppskattad trafik med två veterantrådbussar. Det lyckade arrangemanget reser frågan varför trådbussar generellt behandlas så styvmoderligt. Undantag finns dock. Läs ett smakprov: MS 3-2011 s 22-24