Modern Stadstrafik nr 2-2011

Ur innehållet:

Norrköping bygger vidare! Sträckan vidare från Hageby till Navestad byggs nu för fullt, och hos kommunen finns gott om planer på fortsatt spårvägsutbyggnad. Spårvagnsbristen är dock ett problem, som nu under en begränsad övergångsperiod löses med begagnade vagnar från Berlin. Läs ett smakprov: MS 2-2011 Nrpg

Spårväg City mot öster. Första delen av Spårväg city genomfördes i expresstågstempo. För den nu aktuella delen österut finns mer tid tillgänglig. Men tempot är ändå högt, med trafikstart planerad till 2014. Nu genomförs samråd som ger möjlighet att lämna synpunkter på projektet. Läs ett smakprov: MS 2-2011 Spv city

Taxa med millimeterrättvisa. Datateknik gör det numera möjligt att debitera färdavgifter i kollektivtrafiken som baseras på antal meter tillryggalagd färdväg. Leif Stolt har provåkt i Amsterdam och noterar bland annat nödvändigheten att ”checka ut”, när man lämnar buss, spårvagn eller tunnelbana. Annars kan resan lätt bli onödigt dyr. Kanske ändå enklare med enhetstaxa, men givetvis mer orättvist. Läs ett smakprov: MS 2-2011 taxa

Gårdagens teknik för kommande utmaningar. Väl bekant är att det är dyrt att bygga spårvägar, men att viktiga fördelar kan uppväga dessa olägenheter. Ett sätt att komma förbi initiala finansieringsproblem kan vara att utnyttja begagnad materiel, eller att utnyttja befintlig infrastruktur, anser Scot McIntosh, ansvarig för Light Rail vid företaget Mott McDonald. MS 2-2011 Vintage trolley