Modern Stadstrafik nr 5-2010

Ur innehållet:

Att lära av Frankrike: Alstom och svenska spårvägar. Läs ett smakprov: Sid 4-5

Spårvagnsstädernas Jens Forsmark: Finansieringsfrågan tung utmaning! Läs ett smakprov: Sid 10

Spårväg eller trådbuss i Örebro? Examensarbete med verklighetsförankring. Läs ett smakprov: Sid 14

Landskrona – fjärde trådbussen på plats. Läs ett smakprov: Sid 20

Tydlig prislapp på bilköer – intressanta erfarenheter från Salzburg. Läs ett smakprov: Sid 26-27