Modern Stadstrafik nr 2/2010

Modern Stadstrafikn nr 2-2010

MS 2-2010

Ur innehållet:

”Värna alltid kollektivtrafiken!” Stig Dingertz, f.d. trafiklandstingsråd (M) talar ut med eftertryck i denna exklusiva intervju. MS 10-2 Sid 4 (2)

Ny trafikplan för Uppsala med ambitiösa kollektivtrafikanstser. Ett dussintal stråk har identifierats för trafik med stombuss (inkl trådbuss) spårväg eller spårtaxi. Val av trafikeringsform planeras till år 2015. MS 10-2 Sid 8 (2) och MS 10-2 Sid 11 (2).
 
Att byta signalsystem utan att det märks. När man skulle byta signalsystem i Stockholms tunnelbana för drygt tio år sedan blev det en långt utdragen trafikmässig katastrof. I Madrid gjorde man det utan att dert märktes. Bortsett från att kapaciteten i systemet ökade! MS 10-2 Sid 16 (2)
 
Så ska det informeras!  I Zürich finns som vanligt mycket att lära! MS 10-2 Sid 22 (2)