Modern Stadstrafik nr 3/2009

MS 3 2009

Ur innehållet:

Skånska spårvägsplaner – Nu planeras för spårvägar i Malmö, Lund och Helsingborg. Se exempel:MS 3-01-art

Miljarder går till kollektivtrafiken – i Frankrike.

Första spadtaget i Norrköping.

Debatt: Spårtaxi – mer taxi än spår trots allt. Se exempel:MS 3-02-art

Debatt: Lekstuga i kollektivtrafiken? Inte med Ragnar Thörnbloms synsätt.