Modern Stadstrafik nr 2/2009

MS 2/2009

Modern Stadstrafik nr 2/2009

MS 2 2009

Ur innehållet:

Ringdansen nästa – Nu bygger Norrköping ut sin spårväg. Första etappen invigs i augusti 2010. Se exempel:MS 2-01-art

Bilsamhället – Finns det en väg tillbaka från den samhällstyp som hotar att kväva mpnga städer?

Allf fler megatrådbussar på marknaden. Se exempel:MS 2-02-art